Algemene voorwaarden

algemene voorwaarden

1- Identiteit van de ondernemer

by ctrl design is onderdeel van ctrl design interieurarchitectuur

Kervel 22, 7443 GS te Nijverdal

info@byctrldesign.nl

KvK Enschede: 08166132

Voor ctrl design interieurarchitectuur staat eigenaar Maarten Kurver ingeschreven in het architectenregister als interieurarchitect onder nr. 4.000701.004.

2- Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van by ctrl design en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen by ctrl design en de consument. De algemene voorwaarden staan op de site van by ctrl design en worden inzichtelijk bij een bestelling in de webshop.

3- De producten

De producten zijn nauwkeurig omschreven in de webshop. Op basis hiervan kunt u een product beoordelen. by ctrl design maakt gebruik van afbeeldingen. Deze zijn waarheidsgetrouwe weergaven van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Het gebruik van de producten geschiet op eigen risico. by ctrl design en ctrl design interieurarchitectuur zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel voortkomend uit het gebruik van de producten.

4- Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.

Tijdens de bedenktijd wordt van u verwacht dat u zorgvuldig omgaat met het product en de verpakking. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, moet u het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan by ctrl design retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening. by ctrl design zal ten hoogste uw betaalde goederenbedrag zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen na terugzending, terugbetalen. Betaalde verzendkosten worden niet terugbetaald.

Aanbiedingen en Acties kunnen niet worden geretourneerd / geruild.

Speciaal op bestelling gemaakte ontwerpen / producten kunnen niet worden geretourneerd / geruild


5 -De prijs

Genoemde prijzen zijn inclusief 21%

Genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Acties en actieprijzen zijn geldig voor de genoemde periode.

6- Levering

by ctrl design gaat zeer zorgvuldig om met het in ontvangst nemen en met de uitvoering van uw bestelling. Als plaats van levering geldt het adres dat u aan by ctrl design kenbaar heeft gemaakt.

Bestellingen van producten welke op voorraad zijn zullen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling door by ctrl design worden verstuurd. Van de producten die niet op voorraad zijn word op de site de levertijd weergegeven. Indien de bestelling vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan binnen 2 werkdagen bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. by ctrl design zal in dat geval uw factuurbedrag voor de niet geleverde goederen binnen 14 dagen terugbetalen.

7- Verzending en verzendkosten

Verzending binnen NL wordt verzorgd door PostNL. Voor verzending naar het buitenland graag via de mail contact opnemen met by ctrl design. by ctrl design is niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van producten gedurende verzending, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien u een pakket aangeboden krijgt dat zichtbaar beschadigd is, dan verzoeken wij u dit pakket te weigeren.

De verzendkosten binnen NL worden vastgesteld op basis van de door PostNL vastgestelde tarieven en verpakkingskosten. Deze zullen tijdens het bestelproces worden getoond.

by ctrl design gaat voor een beter milieu en hergebruikt verpakkingen voor het verzenden van de producten.

8- Betaling

Betaling in de webshop vindt plaats via Ideal of via vooruitbetaling.

Ideal betalingen vinden plaats via Mollie

Vooruitbetalingen dienen binnen 14 dagen binnen te zijn bij op rekeningnummer IBAN NL23 RABO 0139 4966 02 ten name van ctrl design interieurarchitectuur. Is uw betaling niet binnen 5 werkdagen ontvangen dan vervalt uw bestelling.


9- Eigendomsrecht

De op deze website gebruikte foto’s zijn van by ctrl design. Mocht u een foto willen gebruiken, dan moet u dit melden aan by ctrl design en de bron vermelden.10- Klachten en klachtafhandeling

Bent u niet tevreden over de ontvangen bestelling, is de bestelling beschadigd of mist er iets van de bestelling neem dan binnen 5 werkdagen (maandag t/m vrijdag 8:30 - 17:00) contact op met by ctrl design. Stuur een mail met een duidelijke omschrijving van de klacht, vermeld uw bestelnummer en evt. een foto naar info@byctrldesign.nl


Bij by ctrl design streeft ernaar ingediende klachten binnen een termijn van 5 werkdagen te behandelen en te beantwoorden.

11- Geschillen

Mocht u samen met by ctrl design niet in staat zijn om uw klacht op te lossen dan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Als consument kut u ook een geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform http://ec.europa.eu/consumers/odr/(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Aanbieding

  • ideal
  • paypal